Zakup wyposażenia wystawienniczego (2017)

 

zdjęcie: MPPP w Gnieźnie

28 kwietnia 2017 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą dofinansowania zadania: „Zakup uniwersalnego wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” w ramach programu Infrastruktura kultury – ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Dofinansowanie MKiDN na kwotę 70 000 zł oraz dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego (26 000 zł) pozwoliły na zakup zestawu modułowych ścian ekspozycyjnych do sal wystaw czasowych. Kupiliśmy funkcjonalne i łatwe w montażu modułowe ściany ekspozycyjne wielokrotnego użytku. Doposażenie zasobów Muzeum w tym zakresie to wyjście naprzeciw potrzebie optymalizacji kosztów montażu i aranżacji wystaw oraz usprawnienia ich produkcji, wynikające z konieczności uzupełnienia brakującego lub zużytego wyposażenia ekspozycyjnego. Nowe wyposażenie ułatwi znacząco montaż i demontaż wystaw czasowych, pozwoli na większą swobodę realizacyjną w zakresie aranżacji. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na dalszy wzrost liczby organizowanych wystaw, poprawi też bezpieczeństwo eksponatów oraz zapewni najwłaściwszą formę ich prezentacji. Nowe modułowe ściany ekspozycyjne pozwolą na podniesie jakości wystaw w MPPP w Gnieźnie.

Realizacja zadania została zakończona zgodnie z planem w październiku 2017 r. Część z zestawu zakupionych ścian ekspozycyjny wykorzystaliśmy od razu do aranżacji wystawy czasowej "KAJKO I KOKOSZ. KOMIKSOWA ARCHEOLOGIA" (otwarcie 15.11.2017 r., wystawa czynna do 25.02.2018 r., hol główny Muzeum). Reszta (większość) znajdzie zastosowanie w aranżacji naszych po ukończeniu remontu i modernizacji części I piętra budynku. Dodatkowo, dzięki dotacjom, udało się nam dokupić 3 gabloty ekspozycyjne, które będą częścią aranżacji wystawy "Wielkie Morawy" (otwarcie 16.12.2017 r., sala wystaw czasowych).

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego 

#MKiDN #inwestycje #nowewyposażenie #Wielkopolska