Zjazd Gnieźnieński

1017 lat temu, prawdopodobnie od 7 do 15 marca 1000 roku, w trakcie pielgrzymki Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, trwał słynny Zjazd. Podczas tego obfitującego w polityczne konsekwencje spotkania, cesarz z Bolesławem Chrobrym wymienili się darami. Otton w podziwie dla gospodarza, włożył swój cesarski diadem na jego głowę, co interpretowano jako zapowiedź rychłej koronacji Bolesława.

Inspiracją do powstania animacji była miniatura z Ewangeliarza Ottona III z Reichenau w XI wieku.

#Zjazd #kalendarium #historia