Ślub Bolesława Chrobrego i Ody

Dokładnie 999 lat temu, 3 lutego 1018 roku, Bolesław Chrobry ożenił się z Odą, córką margrabiego miśnieńskiego Ekkeharda I. Ślub odbył się w grodzie Cziczani, kilka dni po zawarciu pokoju w Budziszynie i stanowił jego rękojmię. Oda powiła polskiemu władcy jedyną córkę Matyldę, nie byli jednak szczęśliwym małżeństwem. Oda choć młodsza o 30 lat, musiała znieść romans męża z ruską księżniczką Przedsławą.

Tym razem Dominika Czerniak-Chojnacka (czerniakzły) przygotowała dla nas GIF-a, który tak ilustruje wydarzenie:


---
Animacja inspirowana rzeźbą fundatorów katedry w Nauburgu, przedstawiającą Ekkeharda II(brata Ody) i jego żonę Utę z 1240 r.

#