Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 2

 40 zł

____________________________

Drugi tom „Rocznika Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”. Zawiera 15 bogato ilustrowanych artykułów poruszających zróżnicowaną tematykę z zakresu archeologii, historii, historii sztuki oraz muzealnictwa i konserwacji zabytków. Obejmuje refleksją zagadnienia wczesnośredniowiecznego Gniezna oraz Wielkopolski

____________________________

Ilość stron: 404

Wymiar: 170 x 240mm

Okładka: miękka

ISBN: 2450–6362

____________________________

redaktor naczelny wydawnictw muzealnych MPPP w Gnieźnie: dr Michał Bogacki
redaktor naczelny tomu: Tomasz Sawicki
sekretarz redakcji: Dariusz Stryniak
redakcja wydawnicza: 
Dariusz Stryniak

____________________________

Spis treści                            

I STUDIA i MATERIAŁY

s. 6-25 Łukasz Kaczmarek Ślady kultury łużyckiej i kultury pomorskiej na Górze Lecha w Gnieźnie. Wstęp do problematyki badawczej

s. 26-67 Łukasz Kaczmarek Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Świątniki Wielkie, gm. Mieleszyn, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, stanowisko nr 1 46Gerard Labuda Gniezno stolicą wczesnopiastowskiego państwa polskiego

s. 68-131 Tomasz Janiak Romańska posadzka ceramiczna w katedrze gnieźnieńskiej (wybrane zagadnienia)

s. 132-169 Robert Prawniczak Wczesnośredniowieczna osada na Zajezierzu w Gnieźnie (stanowisko nr 40)

s.170-235 Tomasz Sawicki Średniowieczne i nowożytne przybory do gier z Gniezna

s. 236-247 Jerzy Łojko, Paulina Łojko-Wojtyniak Powiat gnieźnieński w świetle wykazów obciążeń fiskalnych. Sieć parafialna i sieć miejska (druga połowa XVI – schyłek XVIII w.)

s. 248-273 Adam Bąkowski Opowieść Anonima zwanego Gallem o prapoczątkach rodu Piastów. Zarys badań historiograficznych od Joachima Lelewela do roku 1918

s. 274-295 Jacek Adamiec, Tomasz Małysa, Tomasz Skupień Opracowanie wyników geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych wykonanych przy kościele pw. św. Jerzego na terenie Góry Lecha w Gnieźnie

II DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM

s. 296-313 Lidia Piotrowska-Cześnik Rycerze, giermkowie i konie – kolejna wyprawa w wiek XV. Kontynuacja konserwacji kafli gotyckich ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (lata 2016–2017)

s. 314-349 Waldemar Szczucki Dwa browary przy jednej ulicy

s.350-357 Marta Karalus-Kuszczak Wystawa „Gnieźnieńskie browary” z cyklu Kolekcjonerzy w Muzeum

s. 358-377 Magda Robaszkiewicz „Wystawa zabawek”, czyli archeologia dzieciństwa dla każdego

s.378-287 Aleksandra Dudczak Nowa historia – Muzeum w social media

s. 388 Michał Bogacki, Magdalena Młynek-Fajfer Działalność Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2016 roku

____________________________

Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210| e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

____________________________

Zapoznaj się z całym cyklem!

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 4

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 3

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 1

 

 

#