Wspólnie z licealistami przedstawimy legendę o św. Wojciechu!

Oto część grupy naszych licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, którzy współtworzą nasz projekt, fot. MPPP w Gnieźnie

"Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich" to nasz nowy, interdyscyplinarny projekt o charakterze popularyzatorsko-edukacyjnym, stworzony z okazji 1020. rocznicy śmierci św. Wojciecha. W ramach projektu powstanie: animacja żywotu św. Wojciecha, wystawa mobilna wraz z aplikacją, materiały dydaktyczne dla nauczycieli i nie tylko! Także tym razem do szerokiego grona odbiorców pomogą nam dotrzeć licealiści.

Projekt, który zaczęliśmy już realizować, ma szeroko rozumiany charakter popularyzacyjno-edukacyjny, a także istotny walor promocyjny w zakresie historii polskiego dziedzictwa narodowego. Elementy, które powstaną w ramach projektu (animacja, aplikacja, wystawa) będziemy pokazywać zarówno w Polsce, jak i za granicą. W tej chwili licealiści zdobywają istotną wiedzę do tego, by móc współpracować z twórcami filmu animowanego i wystawy. Chcemy mocno wyeksponować ich spojrzenie na legendę o Świętym Wojciechu - to z nimi w pierwszej kolejności będą się konsultować twórcy poszczególnych elementów.

Głównym naszym celem jest stworzenie animacji, wystawy oraz aplikacji, które będą mogły zostać wykorzystane w różnych częściach świata podczas lekcji historii, zajęć dodatkowych, w szkołach i świetlicach środowiskowych, domach opieki społecznej, czy więzieniach. W ten sposób będziemy mogli:

  • popularyzować wiedzę na temat postaci św. Wojciecha
  • promować historię Polski poza granicami kraju
  • inspirować do indywidualnego poszerzania wiedzy na temat początków państwa polskiego

Naszymi odbiorcami, do których chcemy dotrzeć są dzieci, młodzież oraz dorośli z całego świata. Zależy nam na tym, by projekt nie zakończył się wraz ze zrealizowaniem wszystkich punktów, które założyliśmy. Jak pokazują nasze działania związane z mobilną wystawą "Chrzest 966. U źródeł Polski", potrafimy w pełni wykorzystywać potencjał naszych projektów.

Nasze działanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Dostępna.

 

#Projekt #ŚwiętyWojciech #KulturaDostępna #NCK