Studia nad dawną Polską tom 3

30,00 zł

_________________________________________________________________________________________________

Trzeci tom „Studiów nad dawną Polską” wydany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zawiera artykuły w formie krótkich monografii przygotowanych głównie przez pokolenie polskich badaczy związanych z ośrodkami naukowymi Poznania, Szczecina, Krakowa i Gdańska. W opracowaniach tych przedstawiono zróżnicowane tematycznie treści z zakresu archeologii, archeozoologii, historii i architektury.

____________________________

Ilość stron: 204

Wymiar: 170×240 mm

Okładka: miękka

ISBN: 978-83-61391-60-9

____________________________

redakcja: Tomasz Sawicki
Redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

____________________________

Spis treści

s. 7-8 Tomasz Sawicki Od Redakcji

s. 9-28 Michał Kobusiewicz Społeczności pradziejowe łowców i zbieraczy z terenów Wielkopolski

s. 29-68 Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski  Wawel wczesnośredniowieczny i jego budowle

s. 69-84 Zbigniew Pianowski Pierwsze budowle murowane w Przemyślu. Przemyślidzi, Rurykowicze czy Piastowie?

s. 85-116 Marcin Wołoszyn Grody Czerwieńskie i problem wschodniej granicy monarchii pierwszych Piastów. Stan i perspektywy badań

s. 117-132 Michał Kara Wybrane groby z uzbrojeniem z cmentarzyska w Bodzi pod Włocławkiem —

przyczynek do studiów nad obecnością „wikingów” w państwie pierwszych Piastów

s. 133-156 Marcin Hlebionek Pieczęcie pierwszych Piastów, czyli o tym, co było, być mogło albo nie istniało w ogóle

s. 157-182 Maria Kaczmarek Stan zdrowia średniowiecznej ludności opisany na podstawie badań

serii szkieletowych pochodzących z cmentarzysk Wielkopolski

s. 183 Mirosław Makohonienko Historia Gniezna odczytywana ziarnami pyłku

____________________________

Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210| e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

____________________________

Zapoznaj się z całym cyklem!

Studia nad dawną Polską tom 1

Studia nad dawną Polską tom 2

Studia nad dawną Polską tom 4

Studia nad dawną Polską tom 5

#