Stanisław Pasiciel (1941-2017)

Spotkanie Stanisława Pasiciela z pracownikami - ostatni dzień pracy w Muzeum, 2007 r. Fot. Jerzy Andrzejewski


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Pasiciela, wieloletniego dyrektora naszego Muzeum.

Stanisław Pasiciel urodził się 21 lipca 1941 r. w Gnieźnie. W notach biograficznych do swoich publikacji zalecał pisać o sobie: regionalista, muzealnik, historyk architektury. To oczywiście tylko skromne hasła, które nie oddają całości bogatego życiorysu.

Stanisław Pasiciel ukończył studia historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1964-1973 był zastępcą kierownika Powiatowego Domu Kultury w Gnieźnie, prowadził wtedy m.in. Galerię A prezentującą sztukę współczesną. Później związał swoje życie z muzealnictwem. Od 1975 r. jako wicedyrektor, a od 1982 jako dyrektor aż do przejścia na emeryturę w 2007 r. kierował działalnością Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. W latach późniejszych do teraz współpracował nadal z naszym Muzeum, zarówno jako autor wystaw, jak i publikacji książkowych.

Stanisław Pasiciel był twórcą wielu ważnych wystaw, w tym nagrodzonych przez ministerstwo kultury ekspozycji „Gniezno. Pierwsza stolica Polski, miasto św. Wojciecha” (1994), „Gniezno mater ecclesiarum Poloniae” (Gniezno, matka kościołów Polski, 2000), a także „Pokój i dobro. Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku” (2006), „Stolica Prymasów” (2010), „Gniezno - miasto królów” (2012) i innych, które cieszyły się uznaniem fachowców oraz dużym zainteresowaniem zwiedzających nasze Muzeum. W swej pracy starał się przybliżać dzieje Gniezna, czego nie jedynym świadectwem jest np. książka-album „Gniezno. Widoki miasta 1505-1939” (1989). Jego dokonania, choć skoncentrowane na Gnieźnie, są szersze: Stanisław Pasiciel był m.in. autorem ekspozycji poświęconej J. H. Dąbrowskiemu w pałacu w Winnej Górze, dawnej posiadłości generała.

Jako dyrektor Muzeum - poza dbałością o sam budynek i bieżącą pracę instytucji - zorganizował dziesiątki wystaw, sam będąc autorem lub współautorem wielu z nich. Był znawcą architektury średniowiecza. Fascynował się szczególnie przemianami architektury gotyckiej na ziemiach polskich, czego dowodem są książki: „Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie” (2005), „Gotycka przebudowa kościoła klasztornego cysterek w Trzebnicy” (2014). Śmierć 10 czerwca br. przerwała pracę nad ostatnią redakcją monografii o budowie kolegiaty św. Krzyża we Wrocławiu.

Zawsze oddany pracy, Stanisław Pasiciel pozostanie na długo w naszej pamięci. Jego dorobek niezaprzeczalnie stał się trwałą wartością nie tylko dla Gniezna i Wielkopolski.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 10.00, na cmentarzu św. Krzyża w Gnieźnie.

#StanisławPasiciel #HistoriaMuzeum