Śmierć Mieszka I

Dokładnie 1025 lat temu, 25 maja 992 roku, zmarł książę Mieszko, pierwszy - historyczny władca Polski. Przyjąwszy chrzest nie tylko włączył ziemie polskie w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej, ale również symbolicznie wyznaczył początek państwa polskiego.

Dzienną datę jego śmierci podał w swojej kronice biskup merseburski Thietmar. W swoim rękopisie dokonał jednak pomyłki. Zapisał bowiem datę roczną łaciną średniowieczną jako “DCCCXCII” czyli… 892 r.. Zwyczajnie kronikarz zgubił jedno “C”. Rok 992 potwierdza jednak wielu innych kronikarzy, zresztą nie mógł umrzeć przed przyjęciem chrztu.

Tym razem Dominika Czerniak-Chojnacka (czerniakzły) przygotowała dla nas GIF-a, który tak ilustruje wydarzenie:


---
Inspiracją do powstania animacji był drzeworyt przedstawiający Mieszka I z dzieła Kronika polska Marcina Bielskiego, wydanej po raz pierwszy w Krakowie w 1597 roku.

#Mieszko #KalendariumHistoryczne #Thietmar