Nowa tapeta historyczna na sierpień!

“Miesiąc z Muzeum” - czyli jak sprawić, by “zabytkowe” tapety na pulpit z kalendarzem towarzyszyły nam codziennie? Tematem przewodnim, na jaki zdecydowaliśmy się w 2017 roku są zwierzęta - także fantastyczne, wyobrażone na płytkach ceramicznych i kaflach piecowych z naszej kolekcji - jednej z największych w świecie!

Chcesz mieć wpływ na decyzję, jaka tapeta będzie w kolejnych miesiącach?
Zaglądaj na nasz profil na FB.

Na SIERPIEŃ zaproponowaliśmy Wam wyobrażenia gryfa i pawia – ze średniowiecznych kafli. Na każdy z tych motywów zaczerpniętych z zabytków można było oddać głos na muzealnym fanpage'u. Internauci zdecydowali, że swoje pulpity ozdobią naszą tapetą, będącą zarazem kalendarzem, na którym widnieje:

GRYF [tapeta na pulpit: pobierz plik]

Starożytne legendy podają, że gryf wzlatywał naprzeciw wschodzącemu słońcu i zagarniał jego promienie w skrzydła. To mitologiczne zwierzę symbolizowało Boską siłę i mądrość. Wyobrażenia gryfów poprzez starożytny Wschód oraz kulturę grecką i rzymską dotarły do sztuki wczesnochrześcijańskiej. W średniowiecznej Europie wokół gryfa powstało wiele legend i opowiadań, a rycerskie eposy inspirowały powstawanie wyobrażeń gryfów na herbach, monetach i pieczęciach.


[grafika na podstawie kafla gotyckiego Herb gryf, z końca XV w.]

Zwycięski motyw konkurował z wizerunkiem: PAWIA

Ze względu na swój ogon paw był symbolem słońca. Takie znaczenia przypisywano mu w Indiach, Babilonii, Persji i Azji Mniejszej. Ze sztuki tych obszarów do kultury wczesnochrześcijańskiej przeniesiono wyobrażenie pawi po obu stronach drzewa życia jako symboli dusz nieśmiertelnych. Utratę piór łączono z ideą odrodzenia i zmartwychwstania. W późniejszych interpretacjach jawił się jako symbol próżności i pychy. Pióra pawia wieńczyły także heraldyczne hełmy.


[grafika na podstawie kafla gotyckiego Herb paw, z drugiej połowy XV w.]

#tapeta #gryf #historia #grafika