Konserwacja najliczniejszego w Polsce zbioru średniowiecznych kafli piecowych

  


Nasza bogata kolekcja ponad 200 sztuk kafli gotyckich wymaga bowiem przeprowadzenia pełnej konserwacji wraz z rekonstrukcjami fragmentów przedstawień na licach zabytków. Stan, w jakim obecnie znajdują się fragmenty kafli, uniemożliwia nam pokazanie zwiedzającym pełnego zbioru kafli średniowiecznych z kaflarni gnieźnieńskich i z siedziby rycerskiej w Jankowie Dolnym k. Gniezna. Dofinansowane MKiDN umożliwi przygotowanie eksponatów do nowych, planowanych wystaw. 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych.


Od stycznia 2015 r. z efektami konserwacji można zapoznać się na wystawie kafli w holu głównym muzeum, kilka eksponatów po konserwacji powróciło też na stałą ekspozycję „Gniezno w dawnych wiekach”.


► Zobacz/pobierz TABLICE INFORMACYJNE [PDF ok. 13 MB]


autorzy projektu: Lidia Piotrowska-Cześnik, Jakub Magrian
kurator wystawy: Jakub Magrian

oprac. graf. tablic informacyjnych: Dariusz Stryniak

Gniezno, maj 2014 | aktualizacja: styczeń 2015

#