Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku

10,00

_________________________

Katalog powstały przy wystawie "Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku" organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2006 roku. Katalog wystawy składa się z 4 części. Dwie pierwsze zawierają 21 artykułów 19 autorów. Część trzecia to katalog wystawy – 200 haseł katalogowych opracowanych przez 23 specjalistów.
__________________________

Ilość stron: 196

Wymiar: 215×300 mm

Okładka: twarda

ISBN: 83-921-201-5-9

__________________________

Redakcja: Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak

__________________________

Spis treści

Części I

s. 9-32 Zdzisław Gogola OFMConv Organizacja i działalność franciszkanów na Ziemiach w latach 1234-1939

s. 33- 41 Patrycja Gąsiorowska Dzieje zakonu klarysek na ziemiach polskich

s. 42-46 Marek Augustyn OFMConv, Liturgia franciszkańska w dawnej Polsce (XIII-XVIII w.)

s. 47-52 Roland Prejs OFMCap. Histografia franciszkańska w Polsce (okres staropolski, XIII- XVIII w.)

s. 53-70 Ryszard Wróbel OFMConv, Dorobek kaznodziejski franciszkanów (Braci Mniejszych Konwentualnych) w. Polsce w XVII i XVIII wieku

s. 71- 82 Joanna Dziubkowska, Portrety osób związanych z historii zakonu i klasztorów kustodii gnieźnieńskich oraz obrazy świętych patronów

s. 83-98 Tomasz Janik OFMConv, Życie i działalność braci Antoniego i Adama Swachów z poznańskiego konwentu franciszkanów 

 Część II

s. 99-110 Jerzy Dymytryszyn, Zarys historii zakonu franciszkanów głogowskich

s. 111-116 Alicja Szulc, Dzieje klasztoru klarysek w Gnieźnie

s. 117-128 Anna Jabłońska-Ważny, Kościół i klasztor franciszkanów w Grabowie

s. 129- 134 Czesław Sikorski, Początki zespołu klasztornego franciszkanów w Inowrocławiu w świetle archeologiczno-architektonicznych badań ratowniczych

s. 135-152 Jerzy Aleksander Splitt, Kościół i klasztor franciszkanów w Kaliszu

s. 153- 166 Marek Misiorny, Kościół i klasztor franciszkanów pw. św.  Macieja w Obornikach

s. 167-174 Tomasz Jank OFMConv, Franciszkański konwent i kościół św. Antoniego na Wzgórzu Przemysław Poznaniu

s. 175-184 Zofia Kurzawa, Wyposażenie kościoła franciszkanów w Poznaniu

s. 185-194 Tomasz Jank OFMConv, Prace malarskie brata Adama Swacha w poznańskim konwencie i kościele franciszkańskim

s. 195-20 Robert Michał Czerniak   Klasztor franciszkanów w Pyzdrach

s. 205-220 Małgorzata Iglewska, Franciszkanie radziejowscy na przestrzeni wieków

s. 221-228 Ewa Leszczyńska, Kościół franciszkanów w Śremie

s. 229- 242 Danuta Horoszko , Klaryski w Śremie

s. 243-249 Katalog wystawy

s. 250- 288 Ilustracje

____________________________

Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210| e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

#