Seminaria dla nauczycieli

Galeria PIASTÓW MALOWANE DZIEJE, fot. MPPP w Gnieźnie

4 listopada 2017 r. we współpracy z Zakładem Dydaktyki Historii Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zorganizowaliśmy SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI.  Tematem przewodnim będzie "ŹRÓDŁO IKONOGRAFICZNE W WARSZTACIE NAUCZYCIELA. Edukacja muzealna na przykładzie galerii Piastów malowane dzieje".

 

Tegoroczne seminarium podjęło problematykę możliwości wykorzystania zbiorów muzealnych w codziennej praktyce dydaktycznej oraz współpracy muzeum ze szkołą w zakresie sposobów korzystania ze źródeł ikonograficznych. Seminarium jest skierowane przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów: historia, język polski oraz wiedza o kulturze, jak również nauczycieli innych przedmiotów, zainteresowanych tą problematyką. Głównym celem seminarium jest teoretyczne (wykłady) i praktyczne (warsztaty) przybliżenie i przepracowanie metod interpretacji źródła ikonograficznego z możliwością ich zastosowania podczas lekcji w szkole lub wizyty z uczniami w muzeum.

PROGRAM:

czas: 4 listopada 2017 r., 10.00-15.00
miejsce: Sala 1.44 im. Henryka Łowmiańskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89 d, Poznań

 • 9.30-10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00-12.30 Źródło ikonograficzne jako źródło historyczne (część wykładowa)

1. Co muzeum może zrobić dla szkoły? – perspektywy współpracy (10 min.) | dr Michał Bogacki (Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie)

2. Artystyczne przedstawienia historii Piastów – ujęcie historyczne (30 min.) | prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko (Zakład Studiów Gnieźnieńskich, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie) 
 
3. Piastów malowane dzieje – punkt widzenia muzealnika (30 min.) | Dariusz Stryniak (Dział naukowy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie)
 • 11.10-11.30 przerwa na kawę
4. Źródło ikonograficzne jako materiał pomocniczy dla nauczycieli (30 min.) | dr Justyna Budzińska (Zakład Dydaktyki Historii, Instytut Historii UAM w Poznaniu)
 • 12.00-12.15 przerwa organizacyjna
 • 12.15-13.15 Praktyczne przykłady zastosowania źródeł ikonograficznych (część warsztatowa)
I warsztat: Ożywić legendy – interaktywne metody pracy z obrazem (szkoła podstawowa, gimnazjum) Sala 3.134
prowadzenie: Marta Karalus-Kuszczak (Dział Obsługi Wystaw i Edukacji MPPP w Gnieźnie)
 
II warsztat: Jak czytać obrazy historyczne? Sztuka interpretacji (szkoła ponadpodstawowa) Sala 3.138
prowadzenie: Magda Robaszkiewicz (Dział Obsługi Wystaw i Edukacji MPPP w Gnieźnie)
 
 
Informacje organizacyjne:
 • Formularz zgłoszeniowy [do pobrania TUTAJ – KLIK]  zawierający deklarację uczestnictwa w wybranych warsztatach udostępniony na stronie www.muzeumgniezno.pl należy przesłać na adres: edukacja@muzeumgniezno.pl.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Materiały dla uczestników:
  - zaświadczenia uczestnictwa
  - torba, notes i długopis
  - materiały dydaktyczne do pracy z uczniami (scenariusze lekcji)
  - możliwość nawiązania współpracy z Pracownią edukacyjną MPPP w Gnieźnie
 
Seminarium dla nauczycieli. Poznań, 4.11.2017. Otwarcie
Seminarium dla nauczycieli. Poznań, 4.11.2017
Seminarium dla nauczycieli. Poznań, 4.11.2017. Otwarcie
Seminarium dla nauczycieli. Poznań, 4.11.2017. Część wykładowa
Seminarium dla nauczycieli. Poznań, 4.11.2017. Część wykładowa
Seminarium dla nauczycieli. Poznań, 4.11.2017. Część wykładowa

#seminarium #nauczyciele #historia #sztuka