Trwa głosowanie na Interaktywne Muzeum Gniezna 2018!


Klub Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zgłosił projekt Interaktywnego Muzeum Gniezna 2018 do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna Pierwszej Stolicy Polski. Wspólnie staramy się pozyskać środki na rozbudowę rozpoczętych w roku 2017 działań związanych z popularyzacją lokalnej historii Gniezna. Zaczęliśmy od zgromadzenia osób, które chcą dzielić się z innymi swoją pasją zbierania miejskich historii. Teraz czeka nas krok następny.
 

W ramach projektu Interaktywne Muzeum Gniezna 2018 zostaną przeprowadzone następujące działania:
- kampania edukacyjno-promocyjna na temat konieczności ochrony i zabezpieczania materiałów archiwalnych związanych z najnowszą historią Gniezna;
- wystawy plenerowe połączone z mobilną aplikacją:
„Winiary - Nowe Gniezno” - wystawa poświęcona historii jednej z dzielnic Gniezna,
„Historia sportu w Gnieźnie” - wystawa prezentująca sylwetki gnieźnieńskich sportowców i pamiątki po nich zachowane,
„Stanisław Kubacki” - wystawa przedstawiająca twórczość gnieźnieńskiego fotografa, założyciela gnieźnieńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego;
- szkolenie ze zbierania lokalnych historii dla wolontariuszy zaangażowanych w projekt.
 

Adresatami działania są przede wszystkim mieszkańcy Gniezna i okolic. Poszczególne elementy zadania kierowane są do osób interesujących się historią miasta, jak i osób dotychczas nie uczestniczących w tego typu zadaniach. Poprzez wykorzystanie Internetu działanie będzie dostępne również dla szerszego grona odbiorców, zaś wystawy plenerowe w przestrzeni miejskiej adresowane będą także dla turystów.

Zadanie realizowane będzie we współpracy z innymi instytucjami działającymi na terenie Gniezna, zajmującymi się gromadzeniem, katalogowaniem oraz udostępnianiem zbiorów dotyczących historii miasta oraz z szerokim udziałem innych członków Klubu Przyjaciół MPPPP i innych osób zainteresowanych regionalistyką.

Celami zadania jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego miasta oraz jego promocja jako miejsca gdzie realizowane są nowoczesne i ciekawe inicjatywy społeczne. Projekt zgłoszony jest przez przedstawiciela Klubu Przyjaciół MPPP w Gnieźnie, przy założeniu, że Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie będzie jego operatorem.


Jak oddać swój głos?


- elektronicznie:

na stronie budzetobywatelski.gniezno.eu http://budzetobywatelski.gniezno.eu/?p=348

lub wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: bomg@gniezno.eu
 

- w punktach stacjonarnych:

Urząd Miejski, ul. Lecha 6
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, ul.Staszica 12a
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, os. Orła Białego 18
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Pawła Cymsa 14

 

Kto może zagłosować?
Każdy mieszkaniec Gniezna, który ukończył 18 lat i na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Gniezno. Każdy może zagłosować tylko raz. Głos uznaje się za ważny jeżeli jednocześnie:

- wpisano maksymalnie 3 zadania
- wpisano (litery drukowane) czytelnie imię i nazwisko, adres oraz PESEL osoby głosującej


Do kiedy można oddać swój głos? 
Do 17 listopada 2018 r.


 

#bomg #klubprzyjaciół #interaktywnemuzeumGniezna