KOLEKCJONERZY W MUZEUM: Marian Łomnicki – dokumenty tożsamości

fot. www.stacjafilipa.pl

 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza na wystawę dokumentów tożsamości ze zbiorów prywatnych Pana Mariana Łomnickiego w ramach cyklu wystawienniczego pn. Kolekcjonerzy w Muzeum.
 

Wystawa czynna od 2 marca do 13 maja 2018 r.


Kolekcja Mariana Łomnickiego obejmuje ponad 300 dokumentów tożsamości z terenów całej II Rzeczpospolitej, m.in. pochodzących z Wilna, Lwowa, Katowic, Bydgoszczy, Kościerzyna, Gdańska i wielu innych.

Wybór obiektów do wystawy podyktowany został chęcią zilustrowania zmian, jakie towarzyszyły dokumentom tożsamości na ziemiach polskich od czasów zaborów aż do współczesności. Zaprezentowane zostaną dokumenty obowiązujące u poszczególnych zaborców, paszporty wydawane po publikacji w 1928 r. nowej regulacji administracyjnej, dokumenty z czasów okupacji i pierwszych lat powojennych oraz z czasów PRL-u.

Wśród obiektów znajdą się na niej również dowody osobiste, paszporty i legitymacje rodziny Pana Mariana Łomnickiego.


Wystawa swoją tematyką wpisuje się w ogólnopolskie obchody uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Marian Łomnicki: dokumenty tożsamości

KOLEKCJONERZY W MUZEUM

2 marca – 13 maja 2018 r.

Hol główny

 

Opieka merytoryczna: Waldemar Szczucki

Współpraca: Magda Robaszkiewicz

 

#wystawa #kolekcjonerzy #dokumenty