Repolonizacja wielkopolskiego szkolnictwa ludowego

Składnica akt Gimnazjum w Mieleszynie, Kronika szkoły w Kowalewie 1890-1935, s. 39 (fragment strony z zapiskami z 1919 r.)

Gośćmi kolejnego spotkania w ramach Gnieźnieńskich Konwersatoriów Historycznych była Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak z Archiwum Państwowego w Gnieźnie, którzy przedstawili wyniki swoich badań poświęconych repolonizacji szkolnictwa na terenie Prowincji Poznańskiej z przełomu lat 1918/1919. Autorzy przeanalizowali treść ponad pięćdziesięciu kronik szkolnych, co pozwoliło na przyjrzenie się procesowi usuwania języka niemieckiego ze szkół, oczami jego bezpośrednich uczestników – nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

 

Lektura kronik, szczególnie prowadzonych w szkołach katolickich, pozwala na wysunięcie wniosku, że proces wprowadzania języka polskiego do wielkopolskich szkół był w znacznym stopniu spontaniczny. Niejednokrotnie, zarówno nauczyciele jak i uczniowie, nie czekali na odgórne zarządzenia lecz z własnej inicjatywy podejmowali naukę w języku ojczystym. W innych przypadkach, zmiany wprowadzano po ich urzędowym ogłoszeniu przez powstające władze polskie.

Grażyna Tyrchan, Marek Szczepaniak (fragment opracowania)

#Gniezno #konwersatorium #historyczne #wykład