Instalacja artystyczna ”L`AMOUR” Jakuba Cermaka w przestrzeniach Muzeum

Abakan autorstwa Magdaleny Abakanowicz fot. MPPP w Gnieźnie

W dniach 26 i 27 maja 2018 w przestrzeniach naszego Muzeum zaprezentowaliśmy instalację artystyczną ''L'AMOUR'' przygotowaną przez czeskiego artystę Jakuba Cermaka. Jego praca jest połączeniem teatru interaktywnego, performansu, a także eksperymentu i usługi społecznej.

 

Na zaproszenie Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie nasze Muzeum włączyło się w program Rezydencji Artystycznych, realizowanych w tym roku przez berlińską artystkę – Yannę Varbanovą. Zaproszona do Gniezna artystka wraz ze stworzonym przez siebie zespołem artystów w Polski i Czech, eksplorowała potencjał miejskiej przestrzeni i zaprojekttowała wydarzenia z pogranicza sztuki teatru, plastyki i performansu. Działania artystyczne miały miejsce w różnych częściach miasta.

 

26-27 maja 2018 (w godzinach od 16:00 do 20:00)

Sala wystaw czasowych (1 piętro)

 

#JakubCermak #RezydencjeArtystyczne