Kafle gotyckie w zbiorach MPPP

 

Od stycznia 2015 r. w holu głównym muzeum można zapoznać się z efektami konserwacji kafli z naszych zbiorów. Wystawa wieńczy projekt "Konserwacja najliczniejszego w Polsce zbioru średniowiecznych kafli piecowych z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W jego ramach przeprowadzono pełną konserwację ponad 200 sztuk kafli gotyckich wraz z rekonstrukcją fragmentów przedstawień na licach zabytków.Kolekcję ceramicznych kafli piecowych, która przedstawia sobą największy tego typu zbiór na terenie Polski, tworzą obiekty, reprezentujące kolejne epoki historyczne, od XV do XX wieku.

Do szczególnie cennych okazów, zarówno ze względu na ich wiek, unikatowy charakter, precyzję i kunszt wykonania reliefów jak i bogactwo motywów, należą kafle gotyckie i renesansowe. Są one ściśle powiązane ze stylami, panującymi w ówczesnych sztukach zdobniczych. Najbardziej interesujące pod względem tematycznym są zabytki piętnastowieczne. Ornamenty zdobiące ich lica ukazują wiele aspektó średniowiecza, zarówno rzeczywistego, jak i wyobrażonego.Kafle (i ich fragmenty) pochodzą z odkryć archeologicznych w Gnieźnie i w dawnej siedzibie rycerskiej w Jankowie Dolnym k. Gniezna.


Zobacz/pobierz TABLICE INFORMACYJNE [PDF ok. 13 MB]


autorzy projektu: Lidia Piotrowska-Cześnik, Jakub Magrian
kurator wystawy: Jakub Magrian


#