Rodzinna niedziela w Muzeum - Słowiańskie legendy i obrzędy

Zdjęcie ze zbiorów MPPP

 

W niedzielę 24 czerwca 2018 zaprosiliśmy wszystkich chętnych do udziału w "Rodzinnej niedzieli w Muzeum". Tym razem przenieśliśmy się do świata Słowian. 

 

Tegoroczny III Weekend na Szlaku Piastowskim odbył się pod hasłem Słowiańskie legendy i obrzędy, podczas którego zaprosiliśmy najmłodszych z opiekunami do zwiedzania muzeum specjalnie przygotowaną ścieżką. Nasza propozycja to zwiedzanie aktywne, w trakcie którego zaprosiliśmy uczestników nie tylko rozmowy, ale i rozwiązywania zagadek, zabaw i ćwiczeń związanych z tematem spotkania z wykorzystaniem wczesnośredniowiecznych replik.

Odwiedziliśmy wystawę stałą Początki Państwa Polskiego i czasową Wielkie Morawy. Opowiedzieliśmy o dawnych wierzeniach i związanej z nią obrzędowości słowiańskiej z czasów przedchrześcijańskich. To wówczas powstawały przekazywane ustnie legendy o początkach polskiej państwowości. Pokazaliśmy pochodzące z odległych wieków przedmioty tajemnicze i rozbudzające wyobraźnię.

 

Rodzinne niedziele w Muzeum cieszą się dużym zainteresowaniem aktywnych rodziców i ich dzieci, które wychodzą pełne wrażeń z naszego Muzeum. Zapraszamy stałych bywalców, ale także tych, którzy jeszcze nigdy nie uczestniczyli w naszych rodzinnych spotkaniach – dołączcie razem z nami do wspólnej zabawy!

 

Prowadzenie: Marta Karalus-Kuszczak (Pracownia edukacyjna MPPP w Gnieźnie)

#RodzinnaNiedziela #Słowianie #IIIWeekendNaSzlakuPiastowskim