Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 3

cena: 40 zł

____________________________

Trzeci tom Rocznika Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wydany w 2017 roku. Zawiera bogato ilustrowanw artykuły poruszające zróżnicowaną tematykę z zakresu archeologii, historii, historii sztuki oraz muzealnictwa i konserwacji zabytków. Obejmuje tematy od wczesnego średniowiecza w Gnieźnie i regionie po aktualną działalność Muzeum.

____________________________

Ilość stron: 346

Wymiar: 170×240 mm

Okładka: miękka

ISSN: 2450–6362

____________________________

redaktor naczelny wydawnictw muzealnych MPPP w Gnieźnie: dr Michał Bogacki
redaktor naczelny tomu: Tomasz Sawicki
redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

____________________________

Spis treści

 I STUDIA I MATERIAŁY

 s. 6-39 Kamilla Waszczuk, Robert Prawniczak, Piotr Pachulski, Daniel Żychliński Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na gnieźnieńskim Targowisku (stan. 76)

s. 40-55 Łukasz Kaczmarek Gnieźnieńska ceramika ze starszych faz wczesnego średniowiecza – niektóre problemy badawcze

s. 56-67 Tomasz Sawicki Wczesnośredniowieczny sierp składany z Gniezna – Jeziora Świętego

s. 68-107 Tomasz Janiak Sztukateria gipsowa w romańskiej katedrze w Gnieźnie (XII wiek)

s.108-153 Monika Purol-Wierzbicka Średniowieczne i nowożytne wyroby drewniane z badań powojennych w Gnieźnie

s. 154-171 Jakub Magrian Obiekty architektoniczne na gnieźnieńskiej Górze Lecha w świetle XVII-wiecznych źródeł historycznych

s. 172-187 Elżbieta Urbaniak Nauczanie i jego organizacja w szkołach parafialnych w archidiakonacie gnieźnieńskim w drugiej połowie XVIII i początkach XIX wieku

s. 188-207 Elżbieta Kowalska Winiety gnieźnieńskich zakładów fotograficznych działających w latach 1856–1919 w zbiorze Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

s. 206-265 Wanda Dolska Przeżycia gnieźnianki. Czas wojny (wrzesień 1939 – maj 1945)

II DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM

s. 266-281 Waldemar Szczucki Dziedzictwo i tożsamość

s. 282-295 Lidia Piotrowska-Cześnik Okiem konserwatora muzealnego. Konserwacja zabytków ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w latach 2010–2017

s. 296-317 Magda Robaszkiewicz O projekcie „Życie 1000 lat temu. Żywe Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”

s. 318-329 Dariusz Stryniak „Piastów malowane dzieje” – punkt widzenia muzealnika

s. 330-339 Józef Dobosz Uwagi do artykułu Gerarda Labudy „Gniezno stolicą wczesnopiastowskiego państwa polskiego”

s. 340 In memoriam: Stanisław Pasiciel (1941–2017)

____________________________

Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210| e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

Zapoznaj się z całym cyklem!

____________________________

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 4

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 2

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 1

#Rocznik #Muzeum