Zakup wyposażenia wystawienniczego (2018)

zdjęcie: MPPP w Gnieźnie


2 lipca 2018 r. podpisaliśmy z MKiDN umowę dotyczącą dofinansowania zadania: „Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” w ramach programu Infrastruktura kultury – ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie MKiDN na kwotę 75 000 zł oraz dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego (20 000 zł) umożliwią zakup zestawów gablot wystawienniczych o wysokim standardzie. Doposażenie zasobów Muzeum w tym zakresie to wyjście naprzeciw potrzebie optymalizacji kosztów i usprawnienia produkcji wystaw. Nowe gabloty podniosą znacząco funkcjonalność i atrakcyjność aranżacji wystaw czasowych. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na dalszy wzrost liczby organizowanych ekspozycji, zapewni komfort zwiedzania i obcowania z zabytkami, poprawi też bezpieczeństwo samych eksponatów. 

---

Realizacja zadania została zakończona zgodnie z planem w listopadzie 2018 r. Dwa zestawy gablot wystawienniczych z siedmiu zakupionych wykorzystaliśmy od razu do aranżacji wystawy czasowej „Gniezno w malarstwie, rysunku i grafice” (otwarcie 16.11.2018 r., wystawa czynna do 2.02.2019 r.). Pozostałe znajdą zastosowanie już wkrótce w aranżacji kolejnych wystaw czasowych, m.in. „Uwaga, historia! Odtwórstwo wczesnego średniowiecza w Polsce” (planowane otwarcie: 18.01.2019 r.) oraz „Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego” (planowane otwarcie: 15.02.2019 r.).

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego 

 

#inwestycje #MKiDN #Wielkopolska #gabloty