GNIEZNO. STĄD DO PRZESZŁOŚCI

fot. MPPP w Gnieźnie

 

„Gniezno. Stąd do przeszłości”

Na tej wystawie prezentujemy historię Gniezna, które nierozerwalnie wiąże się z początkami Polski i postrzegane jest jako miejsce powstania dynastii piastowskiej oraz pierwsza „stolica”. Jednak historia grodu legendarnego Lecha to nie tylko okres najdawniejszych dziejów naszego państwa. O tym właśnie przypomina wystawa.

            Opowiadamy o Gnieźnie i jego przeszłości nieco przewrotnie. Zaczynamy bowiem od dnia dzisiejszego. Sygnalizując w formie osi czasu kolejne ważne daty i fakty z dziejów miasta, zachęcamy widzów, by cofali się w przeszłość aż do pradziejów. Tej opowieści towarzyszą oczywiście zabytki – odnoszące się zarówno do wielkich wydarzeń historycznych, jak i do codziennego życia gnieźnian sprzed lat, dekad, wieków. Zobaczyć więc można np. sztandar z okresu Powstania Wielkopolskiego czy topór katowski z XVI/XVII w. oraz wiele innych niezwykle interesujących zabytków. Animacje multimedialne pozwalają dodatkowo prześledzić, jak zmieniał się przez stulecia nie tylko układ ulic, ale również ukształtowanie terenu, na którym znajduje się miasto. Dzięki stereoskopom można z kolei spojrzeć w zupełnie inny sposób na widoki Gniezna z końca XIX i początku XX w. Wszystko to po to, by widz, który odwiedza Gniezno dzisiejsze, mógł „przenieść się” do jego przeszłości.

           

 

Kurator wystawy:

Jakub Magrian

 

Współpraca kuratorska:

dr Michał Bogacki

dr Tomasz Janiak

Łukasz Kaczmarek

Dariusz Stryniak

 

Pomoc techniczna:

Łucja Drzewiecka-Ranoszek

Projekt aranżacji:

Twórcza 10

Realizacja:

Zespół MPPP w Gnieźnie

Boltimor Drukarnia Sp. z o.o.

#wystawa #Gniezno #historia