PIASTÓW MALOWANE DZIEJE

fot. MPPP w Gnieźnie

 

„Piastów malowane dzieje”

To wystawa, na której zaprezentowano obrazy XIX-wiecznych malarzy. Ukazują one postacie i wydarzenia z dziejów dynastii piastowskiej od jej legendarnych początków, aż do ostatniego przedstawiciela na tronie polskim. Galerię otwiera płótno pędzla Witolda Pruszkowskiego pt. „Piast”, a zamyka portret „Kazimierza Wielkiego” namalowany przez Leopolda Loefflera. Na innych obrazach widzimy m.in. Mieszka I, jeszcze jako dziecko, Bolesława I Chrobrego, Bolesława II Szczodrego, Bolesława III Krzywoustego i jego ojca Władysława Hermana – władców wywodzących się od owego legendarnego Piasta – oraz te bardziej lub mniej znane wydarzenia z nimi związane.

Tworzących wystawę dzieł nie możemy w żaden sposób traktować jak wiernych ilustracji prezentowanych na nich wydarzeń czy też postaci. W żaden sposób nie warto doszukiwać się na nich przedmiotów, które rzeczywiście były wykorzystywane w okresie średniowiecza. Na niektórych malowidłach postacie bardziej przypominają szlachtę okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów niż możnych okresu piastowskiego. Jednak malarze, wzorem innych XIX-wiecznych twórców, bardziej chcieli wzbudzić w odbiorcach dumę z wielkich wydarzeń z dziejów państwa polskiego – państwa, które w czasie, gdy powstawały owe obrazy, nie istniało. Wystawę można więc jednocześnie traktować jako żywe wspomnienie  chwały Piastów, jakie utrwalali artyści polscy w dobie rozbiorów.

Prezentowane na wystawie obrazy są własnością Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Kurator wystawy:

Dariusz Stryniak

#galeria #obrazy #Piastowie #historia