Marta Karalus-Kuszczak

fot. Tori Ferenc

Marta Karalus-Kuszczak
Edukator muzealny | Adiunkt
Dział Obsługi Wystaw i Edukacji | Pracownia edukacyjna

e: marta.karalus-kuszczak@muzeumgniezno.pl
t: 61 426 46 41 w. 221

 

Prowadzi zajęcia muzealne dla grup szkolnych wszystkich etapów edukacyjnych, dla uczestników indywidualnych oraz rodzin. Organizuje i współorganizuje wystawy czasowe, prowadzi muzealne wydarzenia cykliczne i stałe popularyzujące wiedzę na temat wczesnego średniowiecza, historii Gniezna i regionu.

Koordynowała i współprowadziła muzealne projekty edukacyjne m.in.: „Dotknij historii. Radiowe spotkania z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”, projekty z licealistami „Z przodu Muzeum, z tyłu Liceum”, „Dąb&Mrówka” czy projekt w partnerstwie z „Krytyką Polityczną” w Gnieźnie „Twoja szkoła to niezła sztuka” popularyzujący architekturę gnieźnieńskiego modernizmu wśród młodzieży.

Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością nauczycielską oraz studia podyplomowe z muzealnictwa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2004–2009 zatrudniona w Muzeum Ziemiaństwa. Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy.

Od 2010 roku zatrudniona w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w pracowni edukacyjnej realizującej bogatą ofertę edukacyjną i popularyzatorską. 

Zainteresowania związane ze sztuką i kulturą średniowiecza, edukacją kulturową i muzealną.

 

#MartaKaralusKuszczak #edukacja #adiunkt