Podpisanie umowy - relacja

dr Michał Bogacki (Dyrektor MPPP w Gnieźnie), Elżcieta Świerczyńska (Główna Księgowa MPPP w Gnieźnie) oraz Jakub Pera (Kierownik Działu Administracji i Obsługi Technicznej),
fot. Dariusz Pietraszewski

12 grudnia 2016 r. Dyrekcja naszego Muzeum podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

 Całkowita wartość projektu    5 999 939,95  
  Kwota kosztów kwalifikowanych     4 877 999.97 
 Kwota dofinansowania   4 146 299,96 

Zrealizowanie projektu w sposób istotny przyczyni się do wzrostu potencjału ekspozycyjnego oraz edukacyjnego naszego Muzeum, ale przede wszystkim będzie stanowić istotny element dla zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego zarówno w kontekście regionalnym jak i narodowym. Dzięki pozyskanym środkom planujemy stworzyć nowe pomieszczenia edukacyjne, kolejne przestrzenie ekspozycyjne, administracyjne itp. Przygotowana zostanie nowa wystawa stała opowiadająca o historii Gniezna, konserwacji zostanie poddana kolejna część kolekcji kafli gnieźnieńskich – jedna z największych tego typu w Europie. Powstaną dodatkowe rozwiązania ułatwiające odbiór oferty muzealnej niepełnosprawnym.

Pomyślne zakończenie tego projektu spowoduje, że cały budynek będzie mógł być wykorzystywany do realizacji dwóch najważniejszych zadań Muzeum - popularyzacji wiedzy na temat początków państwa polskiego oraz historii Gniezna – ideologicznej stolicy monarchii piastowskiej. Realizacja inwestycji w żaden sposób nie zakłóci funkcjonowania dostępnych dziś części Muzeum.

#WRPO #zabytki #muzeum #przestrzeń