Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna

redakcja naukowa: Tomasz Janiak
redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

210×285 mm, 252 s.
oprawa miękka

ISBN 978–8361391067

cena: 60,00

Katalog wystawy.

Artykuły:
Jerzy Strzelczyk, Gniezno – stolica i metropolia w okresie wczesnego średniowiecza
Dariusz Andrzej Sikorski, Chrzest Polski i początki Kościoła w Polsce (do pierwszej połowy XI wieku)
Miłosz Sosnowski, Est in parte regni ciuitas magna – św. Wojciech w Gnieźnie
Tomasz Sawicki, Gniezno. Centralny ośrodek państwa wczesnopiastowskiego w świetle badań archeologicznych 
Tomasz Janiak, Romańska katedra w Gnieźnie
Jakub Adamski, Katedra w Gnieźnie – Mater ecclesiarum Poloniae i dzieło środkowoeuropejskiego gotyku
Alicja Szulc, Z inspiracji księżnej Jolenty. Klasztory franciszkanów i klarysek w średniowiecznym Gnieźnie
KATALOG: noty katalogowe prezentowanych na wystawie zabytków oraz część albumowa z barwnymi reprodukcjami.

Zamów publikację:

t: 61 426 46 41 w. 208 | e: danuta.gasiorowska@muzeumgniezno.pl