Polskie odznaki wojskowe z lat 1914–1939

wystawa czasowa | czas trwania: 17 maja 2014 r. - 7 stycznia 2015 r.

W 2014 r. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie nabyło do zbiorów historycznych kolekcję 92 odznak wojskowych z lat 1914–1939. Zakup umożliwiło dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolekcję prezentowano na specjalnej wystawie w holu głównym Muzeum.


Zakup ten to wyselekcjonowana ze względu na wartość historyczną grupa odznak, jakie zgromadził i pozostawił po sobie gnieźnianin Ludwik Krumrey. Stanowi ona część jego bogatych zbiorów, tematycznie związanych głównie z XX-wieczną historią Gniezna i Wielkopolski. Odznaki odwołują się do okresu walk o odrodzenie państwa polskiego i pochodzą z dwudziestolecia międzywojennego. Dotyczą różnych formacji wojsk polskich – od piechoty, przez kawalerię i artylerię, po formacje techniczne. Wśród nich znajdują się odznaki upamiętniające ważne wydarzenia z przeszłości, np. Powstanie Wielkopolskie, odznaki byłych władz powstańczych oraz organizacji kombatanckich.


Włączenie zestawu odznak gromadzonych przez L. Krumreya do zbiorów muzealnych znacząco poszerzyło naszą wiedzę i zasób pamiątek przeszłości. Pozwala też nie zaprzepaścić dokonań wyróżniającej się osoby kolekcjonera, znanego w Gnieźnie nauczyciela historii i wychowawcy młodzieży. Był autorem około pięćdziesięciu wystaw o tematyce historycznej, zorganizowanych w gnieźnieńskich szkołach, Bibliotece Publicznej, a także w Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie włączył się do organizacji wystawy „Naród sobie – 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego”, udostępniając własne zbiory.

wystawa czasowa | 17 maja 2014 r. - 7 stycznia 2015 r.

kuratorzy kolekcji i wystawy: Elżbieta Kowalska, Waldemar Szczucki
współpraca: Dariusz Stryniak
projekt graficzny znaku kolekcji: Patrycja Łukomska

Zakup kolekcji odznak dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ZOBACZ: WYKAZ ZAKUPIONYCH ODZNAK (plik PDF ok. 4 MB)

http://muzeumgniezno.pl/fotki/files/files/wystawy/czasowe2/czasowe2.jpg

 

#