Zamówienia publiczne

26.06.2018 r.

Postępowanie rozstrzygnięte 

Dostawa, montaż i uruchomienie 
wyposażenia wystawy "Sztuka romańska"

13.06.2018 r. - Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

________________________________________________________________________________________________________

26.06.2018 r.

Postępowanie rozstrzygnięte 

Dostawa i montaż wyposażenia wystawy kafli

12.06.2018 r. - Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

________________________________________________________________________________________________________-

25.06.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty 

Prace konserwatorskie obiektów wystawy "Sztuka romańska"

25.06.2018 r. - Zaproszenie do złożenia oferty

25.06.2018 r. - Program prac konserwatorskich, kosztorys i wzór oferty

________________________________________________________________________________________________________-

 

21.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  

Prace konserwatorskie obiektów wystawy "Sztuka romańska"

21.06.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

________________________________________________________________________________________________________-

13.06.2018 r.

Przetarg nieograniczony pn. 

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dwóch sal z przeznaczeniem do działań edukacyjnych 

13.06.2018 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________________________________-

13.06.2018 r.

Przetarg nieograniczony pn. 

Dostawa, montaż i uruchomienie elementów wyposażenia wystawy „Gniezno. Stąd do przeszłości” 

13.06.2018 r.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________________________________-

13.06.2018 r.

Postępowanie w Bazie konkurencyjności pn. 

Dostawa, montaż i uruchomienie 
wyposażenia wystawy "Sztuka romańska"

13.06.2018 r. - Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

________________________________________________________________________________________________________

13.06.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty 

Prace konserwatorskie obiektów wystawy "Sztuka romańska"

13.06.2018 r. - Zaproszenie do złożenia oferty

13.06.2018 r. - Program prac konserwatorskich, kosztorys i wzór oferty

________________________________________________________________________________________________________-

12.06.2018 r.

Postępowanie w Bazie konkurencyjności pn. 

Dostawa i montaż wyposażenia wystawy kafli

12.06.2018 r. - Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

________________________________________________________________________________________________________-

 

29.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony pn. 

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dwóch sal z przeznaczeniem do działań edukacyjnych 

29.05.2018 r.  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

________________________________________________________________________________________________________-

28.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony pn. 

Dostawa, montaż i uruchomienie elementów wyposażenia wystawy „Gniezno. Stąd do przeszłości” 

28.05.2018 r.  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

________________________________________________________________________________________________________-

18.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony pn. 

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dwóch sal z przeznaczeniem do działań edukacyjnych 

 

Ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki

Dokumentacja projektowa wraz z opisem, rysunkami i kosztorysem ślepym

25.05.2018 r. - Wyjaśnienia do treści SIWZ

________________________________________________________________________________________________________-

18.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony pn. 

Dostawa, montaż i uruchomienie elementów wyposażenia wystawy „Gniezno. Stąd do przeszłości” 

 

Ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki

Dokumentacja projektowa wraz z opisem, rysunkami i kosztorysem ślepym

25.05.2018 r. - Wyjaśnienia do treści SIWZ

25.05.2018 r. - Wyjaśnienia do treci SIWZ cz. 2