Zamówienia publiczne

18.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony pn. 

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dwóch sal z przeznaczeniem do działań edukacyjnych 

 

Ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki

Dokumentacja projektowa wraz z opisem, rysunkami i kosztorysem ślepym

 

________________________________________________________________________________________________________-

18.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony pn. 

Dostawa, montaż i uruchomienie elementów wyposażenia wystawy „Gniezno. Stąd do przeszłości” 

 

Ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki

Dokumentacja projektowa wraz z opisem, rysunkami i kosztorysem ślepym