Zamówienia publiczne

29.08.2019 r.

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Adaptacja pomieszczeń piwnicy  Muzeum Początków Państwa Polskiego na toalety

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

___________________________________________________

17.07.2019 r.

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Adaptacja pomieszczeń piwnicy  Muzeum Początków Państwa Polskiego na toalety

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

___________________________________________________

25.06.2019 r.

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Adaptacja pomieszczeń piwnicy  Muzeum Początków Państwa Polskiego na toalety

Informacja z otwarcia ofert

___________________________________________________

 

10.06.2019 r.

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Adaptacja pomieszczeń piwnicy  Muzeum Początków Państwa Polskiego na toalety

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Dokumentacja techniczna

 

___________________________________________________

 

26.10.2018 r.

Przetarg nieograniczony - dostawy

Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

___________________________________________________

3.10.2018 r.

Przetarg nieograniczony - dostawy

Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

___________________________________________________

17.09.2018 r.

Przetarg nieograniczony - dostawy

Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Informacja z otwarcia ofert

___________________________________________________

6.09.2018 r.

Przetarg nieograniczony - dostawy

Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kosztorys ofertowy

Załączniki do SIWZ