Zamówienia publiczne

17.09.2018 r.

Przetarg nieograniczony - dostawy

Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Informacja z otwarcia ofert

___________________________________________________

6.09.2018 r.

Przetarg nieograniczony - dostawy

Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kosztorys ofertowy

Załączniki do SIWZ