Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne: Repolonizacja wielkopolskiego szkolnictwa ludowego

Składnica akt Gimnazjum w Mieleszynie, Kronika szkoły w Kowalewie 1890-1935, s. 39 (fragment strony z zapiskami z 1919 r.)

Gośćmi kolejnego spotkania w ramach Gnieźnieńskich Konwersatoriów Historycznych będą Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak z Archiwum Państwowego w Gnieźnie, którzy przedstawią wyniki swoich badań poświęconych repolonizacji szkolnictwa na terenie Prowincji Poznańskiej z przełomu lat 1918/1919. Autorzy przeanalizowali treść ponad pięćdziesięciu kronik szkolnych, co pozwala na przyjrzenie się procesowi usuwania języka niemieckiego ze szkół, oczami jego bezpośrednich uczestników – nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

 

Lektura kronik, szczególnie prowadzonych w szkołach katolickich, pozwala na wysunięcie wniosku, że proces wprowadzania języka polskiego do wielkopolskich szkół był w znacznym stopniu spontaniczny. Niejednokrotnie, zarówno nauczyciele jak i uczniowie, nie czekali na odgórne zarządzenia lecz z własnej inicjatywy podejmowali naukę w języku ojczystym. W innych przypadkach, zmiany wprowadzano po ich urzędowym ogłoszeniu przez powstające władze polskie.

Grażyna Tyrchan, Marek Szczepaniak (fragment opracowania)

 

Repolonizacja wielkopolskiego szkolnictwa ludowego w oczach lokalnych społeczności. Kroniki szkolne o wydarzeniach przełomu lat 1918/1919

26 kwietnia 2018 r., 17.00-18.00

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11

Wstęp wolny

Organizatorzy:

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Partner: Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

 

► Pobierz plakat informacyjny [plik JPG]

#Gniezno #konwersatorium #historyczne #wykład