500x500

Czy wiesz, że...

TO CIEKAWE!

wczesnośredniowieczny jesiotr był pożywniejszy od krowy?