500x500

Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie

ARCHITEKTURA

Szczegółowe opracowanie dziejów klasztoru - bogate ilustracje.