Ucz się z nami


"Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich" - pakiet edukacyjny

"Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich" - pakiet edukacyjny
 


Pakiet edukacyjny, który przygotowaliśmy do naszej wystawy mobilnej pt. "Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich" przeznaczony jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zawiera on zarówno przykładowe scenariusze lekcji jak i materiały dydaktyczne - prezentacje oraz materiały pomocnicze dla nauczycieli. 

Proponowane zajęcia omawiają nie tylko kwestie związane z samym świętym Wojciechem, ale również z drzwiami gnieźnieńskimi, jako przykładem sztuki romańskiej. Zawarte w scenariuszach cele ogólne przewidują: dla szkoły podstawowej - kształcenie umiejętności pracy z materiałem wizualnym i audiowizualnym oraz kształcenie szacunku wobec postaci św. Wojciecha; dla szkół ponadpodstawowych - kształcenie umiejętności formułowania oceny postaci historycznej na przykładzie św. Wojciecha oraz kształcenie umiejętności analizy źródła ikonograficznego.

Scenariusze lekcji:
Dr hab. prof. UAM Danuta Konieczka-Śliwińska, "Św. Wojciech - patron Polski" (szkoła podstawowa)
Dr hab. prof. UAM Danuta Konieczka-Śliwińska, "Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich" (szkoła ponadpodstawowa)

Materiały dydaktyczne:
"Św. Wojciech - patron Polski" - prezentacja
"Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich" - prezentacja

Materiały dla nauczycieli:
Dr hab. prof. UAM Danuta Konieczka-Śliwińska, "Uwagi metodyczne"
Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, "Wojciech - biskup praski, apostoł Prusów, patron Polski"
Dr hab. prof. UAM Leszek Wetesko, "Drzwi gnieźnieńskie"

Pakiet edukacyjny został przygotowany zgodnie z podstawą programową z 2017 r.

Zachęcamy także do ekspozycji we własnych przestrzeniach wystaw mobilnych przygotowanych i udostępnianych bezpłatnie przez nasze Muzeum: pełna oferta tutaj