Czekamy na Twoje zakupy
Zapraszamy do sklepu

Poznaj nas


Klub Przyjaciół Muzeum

Klub Przyjaciół Muzeum
 


Klub Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć społeczność skupioną wokół naszego Muzeum i działającą na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, ale też zarazem miło spędzić czas i przy okazji twórczo rozwijać swoje zainteresowania.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i opinii na temat dotychczasowej działalności Muzeum, ale przede wszystkim do wypracowywania nowych kierunków rozwoju i konsultacji konkretnych projektów. Zależy nam na długofalowej i aktywnej współpracy z przedstawicielami różnych grup odbiorców. Wspólnie z Wami chcemy inicjować projekty jak najmocniej otwarte na potrzeby naszej publiczności.

W zamian za aktywne uczestnictwo w pracach Klubu oferujemy:

  • udział w zamkniętych wydarzeniach dedykowanych klubowiczom (m.in. w warsztatach, pokazach, wykładach i specjalnych oprowadzaniach po nowych wystawach);
  • bezpłatny wstęp do Muzeum i do zaprzyjaźnionych muzeów w Polsce;
  • dodatkowe pakiety promocyjne (m.in. zniżki na wydawnictwa).

Jedynym warunkiem przystąpienia do Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz uczestnictwo w roboczych spotkaniach (częstotliwość uzależniona będzie od potrzeb i zaangażowania członków).

Zapraszamy do Klubu Przyjaciół - chcemy, aby nasze Muzeum rozwijało się wspólnie z Wami!

Regulamin Klubu Przyjaciół MPPP

Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską (plik pdf do pobrania tutaj) prosimy przesłać pocztą elektroniczą na adres mailowy przyjaciele@muzeumgniezno.pl lub tradycyjną adres
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 1
62-200 Gniezno

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z funkcjonowaniem Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jest Magda Robaszkiewicz. 
tel: 61 426 46 41 w. 221
mail: magda.robaszkiewicz@muzeumgniezno.pl lub przyjaciele@muzeumgniezno.pl