Poznaj nas


Projekty

Projekty
 


Projekty

Nasze Muzeum realizuje różnorodne projekty: badawcze, popularyzujące wiedzę o początkach państwa Polskiego, dotyczące historii Gniezna i jego mieszkańców na przestrzeni wieków. Realizowane tutaj przedsięwzięcia często wykraczają poza standardowe, stereotypowo pojmowane działania muzealne. Ich cechą szczególną jest adaptacja nowatorskich sposobów przekazu do treści opartych na rzetelnej naukowej refleksji. 

 

Aktualnie prowadzone projekty to:

Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300.

Nasze Muzeum, na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowało i przeprowadziło w pierwszej połowie 2021 roku krótką kampanię popularyzującą projekt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Oslo pn. „Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300. Realizacja projektu jest finansowana z funduszy norweskich w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki GRIEG.

zobacz więcej

 

„Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, prowadzonych w latach 1948 - 1953". 

Projekt zakłada interdyscyplinarne opracowanie wyników badań prowadzonych w latach 1948-1953 na terenie gnieźnieńskiego grodu, które nie doczekały się monograficznego ujęcia. Nasze Muzeum, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, otrzymało dofinansowanie na realizację tego zadania.

zobacz więcej

 

Piast Superstars

Piast Superstars to nasz, muzealny, autorski projekt muzyczny: poprzez utwory i teledyski chcemy opowiedzieć o pierwszych historycznych władcach Polski.  Zastrzegamy, nie jest to jest to "śpiewana lekcja historii", a raczej pretekst do rozmowy o ludziach i decyzjach, które kształtowały piastowską Polskę. Latem 2021 roku, z dofinansowaniem Fundacji PZU i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozpoczęliśmy realizację pierwszych dwóch utworów: o Mieszku I i Bolesławie III Krzywoustym.

zobacz więcej

 

Interaktywne Muzeum Gniezna

W naszym Muzeum powatał plan stworzenia przestrzeni do prezentacji lokalnej historii Gniezna w ścisłej współpracy z jego mieszkańcami, stąd decyzja by wyjść poza mury siedziby Muzeum i aranżować wydarzenia w przestrzeni miejskiej. W tym celu powstał projekt Interaktywne Muzeum Gniezna. Dzialania realizowane w ramach „Interaktywnego Muzeum Gniezna 2021” otrzymały dofinansowanie z Programu EtnoPolska Narodowego Centrum Kultury.

zobacz więcej

 

Projekty unijne

W realizji zadań i inwestycji mających na celu usprawnienie różnych obszarów funkcjonowania naszego Muzeum korzystamy z funduszy unijnych. 

zobacz więcej