Projekty unijne

Projekty unijne
 


Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II (lata 2014-2020)

 

„Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap” to zadanie polegające na modernizacji części budynku do tej pory niedostępnej dla zwiedzających. Część środków na jego realizację pozyskana została z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Inwestycja objęła prawie połowę wszystkich powierzchni Muzeum, w tym nieużytkowane do tej pory przestrzenie I piętra. Dzięki realizacji przedsięwzięcia powiększona została nasza oferta wystawiennicza o trzy zupełnie nowe wystawy stałe:

  • „Ceramika gnieźnieńska” – na wystawie podziwiać można jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji romańskich płytek ceramicznych oraz gotyckich, renesansowych i XIX-wiecznych kafli piecowych.
  • „Sztuka romańska w Polsce” – ekspozycja prezentuje w jednym miejscu najcenniejsze zachowane detale architektoniczne – przykłady wczesnośredniowiecznej sztuki romańskiej w naszym kraju.
  • „Gniezno. Stąd do przeszłości” – to wystawa ukazująca dzieje Gniezna od dnia dzisiejszego aż do czasów prehistorycznych za pomocą różnego rodzaju zabytków – źródeł historycznych.

Dodatkowo w zupełnie nowe, specjalnie przystosowane do prezentacji obrazów miejsce przeniesiona została wystawa „Piastów malowane dzieje”. Jest ona spojrzeniem na najważniejsze wydarzenia z dziejów dynastii piastowskiej oczami XIX-wiecznych malarzy.
Dzięki rzeczonemu zadaniu, Muzeum zyskało nowe przestrzenie edukacyjne: Salę lekcyjną oraz Salę warsztatową, wraz z kompletnym wyposażeniem. Wszystkie one przystosowane są do realizowania różnorodnych zajęć, także z zastosowaniem nowoczesnych technologii multimedialnych.
W ramach projektu przystosowano jedną z nowych przestrzeni do funkcji sali konferencyjnej (jednocześnie jest ona galerią, w której prezentowana jest wystawa „Piastów malowane dzieje”). Dzięki temu możliwe jest wreszcie organizowanie wykładów i różnorodnych konferencji w miejscu do tego odpowiednim.
Magazyn biblioteczny, którym wcześniej Muzeum nie dysponowało, pozwala teraz na przechowywanie księgozbioru w odpowiednich warunkach, z uwzględnieniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Do użytku oddane zostało również pomieszczenie bibliotekarza, wraz z czytelnią.
W znaczący sposób polepszeniu uległo zabezpieczenie magazynów zbiorów, dzięki zamontowaniu odpowiednich drzwi oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych itp., a także korytarzy do nich prowadzących.
Zakończenie realizacji zadania spowodowało również polepszenie warunków pracy. Powstały nowe pomieszczenia biurowe, a przede wszystkim archiwum, które umożliwia właściwe przechowywanie archiwalnych dokumentów wytwarzanych w Muzeum. Duże znaczenie mają również powierzchnie magazynowe, dzięki którym możliwe jest przechowywanie w odpowiedni sposób różnorodnych materiałów oraz całego etalażu, niezbędnych w codziennej pracy Muzeum.
Dzięki projektowi poprawie uległo również bezpieczeństwo zarówno osób przebywających w budynku, w tym przede wszystkim zwiedzających, jak i zbiorów w nim gromadzonych. Nowoczesne systemy alarmowe (w tym przeciwpożarowe), stały monitoring – wszystko to w najwyższej klasie i jakości.

Zakończenie inwestycji pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap” powoduje, iż Muzeum stało się nowoczesną i atrakcyjną placówką, dostosowaną do obecnie panujących standardów w zakresie aranżacji i funkcjonalności wystaw oraz bezpieczeństwa. Znaczący wzrost możliwości ekspozycyjnych oraz potencjału przestrzennego pozwala na zaproponowanie bogatej oferty skierowanej dla wszystkich zwiedzających, dostosowanej dodatkowo do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dzięki temu nasze Muzeum stało się jedną z czołowych atrakcji turystycznych tego typu w tej części kraju.
Jak dotąd lekcje muzealne oraz większość zajęć popularyzatorskich odbywały się w tymczasowo zaaranżowanej przestrzeni na czas modernizacji budynku Muzeum. Mamy nadzieję, że zadowolimy najbardziej wymagających pasjonatów historii.

Całkowita wartość projektu: 5 999 939,95

Kwota kosztów kwalifikowanych: 4 877 999,97

Kwota dofinansowania: 4 146 299,96