Nasza oferta


"Wolin Słowian czy wikingów?"

Zdjęcie ilustrujące artykuł: "Wolin Słowian czy wikingów?"
 


Wystawa „Wolin Słowian czy wikingów” to historia jednego z największych „miast” wczesnośredniowiecznej Europy. Dziś to niewielka miejscowość położona na wyspie o tej samej nazwie. O jego wielkości i znaczeniu świadczą nie tylko źródła archeologiczne czy pisane. Poświadczają je także legendy - skandynawska o potężnej twierdzy Jómsborg i mieszkających tam nieustraszonych jómswikingach oraz południowobałtycka - o zatopionym mieście Wineta.

Zgromadzone zabytki opowiadały nie tyle o wczesnośredniowiecznym Wolinie, co o jego mieszkańcach. Byli nimi zarówno Słowianie, jak i obcy przybysze z różnych krajów. Wśród tych ostatnich szczególne znaczenie mieli Skandynawowie. Liczne ślady ich obecności spowodowały, że badacze do dziś dyskutują o rzeczywistej roli przybyszów z północy w tym nadbałtyckim mieście.

Ekspozycja oddawała, jak ów Wolin mógł wyglądać przed 1000 lat, jakie były jego losy oraz kim byli jego mieszkańcy, a także jak przez dziesięciolecia badacze różnych narodowości starali się to udowodnić. Oprócz zabytków archeologicznych pochodzących z badań w Wolinie, referowane były także legendy dotyczące tego miejsca. Wystawa skupiała się jednak przede wszystkim na próbie rozwiania wątpliwości i odpowiedzenia na pytanie będące tytułem wystawy: czy Wolin był miastem słowiańskim, czy jednak skandynawskim?

Wystawa otwarta była do 27 lipca 2022 r.
Wystawa dostępna była w języku angielskim.

Organizatorzy wystawy:
Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN w Szczecinie
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie

Kuratorzy wystawy:
dr Michał Bogacki (MPPP)
dr Wojciech Filipowiak (Pracownia Archeologiczna przy OAŚKN w Wolinie)
Łukasz Kaczmarek (MPPP)
Karolina Kokora (MRW)
Marta Siłakowska (MPPP)

Autorzy tekstów:
dr Michał Bogacki (MPPP)
dr Wojciech Filipowiak (Pracownia Archeologiczna przy OAŚKN IAE PAN w Wolinie)

Koncepcja aranżacyjna:
Twórcza10.pl

Grafika:
Maciej Zaborowski

Karykatury i rysunki:
Krzysztof Lipiński

Fotografie:
Archiwum IAE PAN
Dariusz Pietraszewski (MPPP)

Tłumaczenie na język angielski:
Dorian Sobołtyński

Wydawnictwa:
Dariusz Stryniak (MPPP)

Katalog multimedialny:
Marta Siłakowska (MPPP)
Anna Lubczyńska (MPPP)
oraz cały zespół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Zabytki ze zbiorów:
Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN w Szczecinie
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie

Patronat medialny:
TVP Historia
Radio Poznań


Wikingowie w Polsce? Wolin Jómsborg wyspa


MIEJSCE:
Muzeum Początków Państwa Polskiego
TYP WYSTAWY:
WYSTAWA CZASOWA
WSTĘP:
REZERWACJA:
61 426 46 41 w. 210
rezerwacje@muzeumgniezno.pl
WIĘCEJ