Poznaj nas


Konferencja popularnonaukowa "Wielka Lechia - wielka ściema"

Zdjęcie ilustrujące artykuł: Konferencja popularnonaukowa "Wielka Lechia - wielka ściema"
 


Zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję popularnonaukową „Wielka Lechia - wielka ściema”. Jest to przedsięwzięcie będące merytorycznym uzupełnieniem wystawy czasowej pod tym samym tytułem.To ekspozycja szczególna – interwencyjna. Taka również w naszym zamierzeniu powinna być towarzysząca jej konferencja. Popularna od dekady pseudonauka o przodkach Polaków – Lechitów, powinna stać się punktem wyjścia do szerszego spojrzenia na inne, funkcjonujące dawniej lub dziś, teorie spiskowe.

Wielkiej Lechii zostanie poświęcony pierwszy panel, w którym udział zapowiedzieli już: prof. Stanisław Rosik – mediewista i źródłoznawca, prof. Maciej Michalski – historyk i specjalista od procesów kształtujących tożsamości etniczne i narodowe w XIX w., dr Joanna Orzeł – historyczka i specjalistka od kultury sarmackiej, Roman Żuchowicz – historyk i autor książki o zjawisku Wielkiej Lechii i oczywiście Artur Wójcik historyk znany jako autor bloga Sigillum Authenticum od lat walczący z turbolechitami i kurator naszej wystawy. A to jeszcze nie koniec!

W planowanym drugim panelu zachęcamy do podjęcia prób odpowiedzenia na następujące kwestie: przyczyny powstawania, mechanizmy rozprzestrzeniania i sposoby zwalczania teorii spiskowych.

Zaproszenie do aktywnego udziału w organizowanej przez nas konferencji kierujemy nie tylko do historyków, ale do wszystkich tych, których refleksja badawcza obejmuje tego rodzaju zjawiska społeczne i kulturowe. Naszą intencją jest zainicjowanie dyskusji, dlatego każdemu 15-minutowemu wystąpieniu, towarzyszyć będzie aż 20-minutowa część dyskusyjna. Wystąpienia będą nagrywane i zostaną udostępnione w Internecie.

Artykuły pokonferencyjne, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w katalogu wystawy „Wielka Lechia. Wielka ściema”, będącym kolejnym tomem serii „Collectio Cathalogorum Gnesnensium”, oraz w kolejnym tomie czasopisma „Wczesne Średniowiecze”.

Obrady odbędą się w dniach 9 i 10 lutego 2023 roku w Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Rejestracja poprzez formularz przyjmujemy do 19 stycznia 2023 roku. Formularz - tutaj.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych propozycji.
Opłatę konferencyjną należy wpłacić po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia.
Maksymalna wysokość opłaty 200 zł (1 nocleg, pełne wyżywienie).
Doktoranci – zniżka 50%.

Deklaracja zgody na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku - tutaj.

Kontakt:
t: 61 426 46 41 w. 205
e: konferencja@muzeumgniezno.pl


gniezno Wielka Lechia konferencja