Zobacz


Wynik wyszukiwania

Nóż żelazny, Gniezno, wczesne średniowiecze

Nóż żelazny, Gniezno, wczesne średniowiecze

Opis
Silnie zdeformowany nóż żelazny bez zachowanego trzpienia. Przedmiot znaleziony w osadzie na dawnym Jeziorze Świętym, podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 2008 - 2009.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
Wczesne średniowiecze

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 12,5 cm; szerokość: 1,4 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1146

Licencja otwarta
   
left
   
right