Zobacz


Wynik wyszukiwania

Dłutko żelazne, Gniezno, wczesne średniowiecze

Dłutko żelazne, Gniezno, wczesne średniowiecze

Opis
Dłutko żelazne o silnie zniszczonej części pracującej i z lekko zdeformowanym tylcem. Przedmiot odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 2008-2009.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
Wczesne średniowiecze

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 7,4 cm; szerokość: 1,8 cm; szerokość tylca: 1,2 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1145

Licencja otwarta
   
left
   
right