Zobacz


Wynik wyszukiwania

Fragment kółka z brązu, Gniezno, wczesne średniowiecze

Fragment kółka z brązu, Gniezno, wczesne średniowiecze

Opis
Fragment (około połowa) kółka wykonanego z pręta brązowego o przekroju okrągłym. Przedmiot znaleziony w osadzie na dawnym Jeziorze Świętym, podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach w 2008 - 2009.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
Wczesne średniowiecze

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 4,7 cm; średnica pręta: 0,4 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1144

Licencja otwarta
   
left
   
right