Wynik wyszukiwania

Denar krzyżowy, Tarnowa, 2. połowa XI w.

Denar krzyżowy, Tarnowa, 2. połowa XI w.

Opis
Denar krzyżowy, Av. w polu, krzyż perełkowy między jego ramionami perełki, Rv. krzyż kawalerski, między jego ramionami naprzemianlegle perełki i kąt z perełkami w jednym z pozostałych ramion. Znaleziony w skarbie denarów krzyżowych na osadzie znajdującej się w pobliżu grodu w roku 2014.

Lokalizacja
Tarnowa, pow. Wrzesiński, województwo wielkopolskie

Datowanie
2. połowa XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość krawędzi: 1,93 mm; średnica obrzeża: 14,64 mm

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1326

Licencja otwarta
   
left
   
right