Wynik wyszukiwania

Przęślik, Gniezno, X - XI w.

Przęślik, Gniezno, X - XI w.

Opis
Przęślik dwustożkowy, z wklęsłymi płaszczyznami przyotworowymi. Przedmiot został odkryty podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w 1938 r., w ogrodzie prepozytalnym przy ulicy Ks. Prym. J. Łaskiego i Jeziornej.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
X - XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 1,8 cm; średnica obrzeża: 2,6 cm

Numer inwentarzowy
1988:10/479/103

Licencja otwarta
   
left
   
right