„Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, prowadzonych w latach 1948 - 1953". 

„Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, prowadzonych w latach 1948 - 1953". 
 


Opis projektu

Celem projektu jest całościowe opracowanie wyników badań prowadzonych w latach 1948-1953, łącznie zcyfrowym opracowaniem dokumentacji graficznej, z uwzględnieniem wszystkich kategorii źródeł, w oparciu o najnowszestandardy analityczne, uzupełnione przy niektórych wybranych kategoriach materiałów o analizy specjalistyczne (gatunkoweprzedmiotów skórzanych, analizy archeozoologiczne zabytków wykonanych z kości i poroża, analizy metaloznawcze przedmiotówwykonanych ze stopu miedzi), opracowanie materiałów ceramicznych z uwzględnieniem analizy stratygraficznej oraz obiektównieruchomych. Dopełnieniem wyników analizy stratygraficznej zarówno w układzie pionowym jak i poziomym będą również wynikibadań prowadzonych przy zastosowaniu metod nieinwazyjnych. Celem prospekcji georadarowej obejmującej teren całegostanowiska nr 15c będzie także weryfikacja lokalizacji dawnych wykopów badawczych z przedmiotowych badań oraz rozpoznanienieodkrytych do tej pory struktur. Rezultatem towarzyszącym prezentowanym działaniom będzie również przeprowadzeniekonserwacji 100 zabytków, których obecny stan zachowania wpływa na ich przyszłość.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.