Interaktywne Muzeum Gniezna

Interaktywne Muzeum Gniezna
 


Opis projektu

W naszym Muzeum powstał plan stworzenia przestrzeni do prezentacji lokalnej historii Gniezna w ścisłej współpracy z jego mieszkańcami, stąd decyzja by wyjść poza mury siedziby Muzeum i aranżować wydarzenia w przestrzeni miejskiej. W tym celu powstał projekt Interaktywne Muzeum Gniezna. Działania realizowane w ramach „Interaktywnego Muzeum Gniezna 2021” otrzymały dofinansowanie z Programu EtnoPolska Narodowego Centrum Kultury.
W ramach IMG odbywają się wystawy plenerowe pokazujące mikrohistorie, spotkania pod hasłem "Tożsamość Fyrtli – nasi bohaterowie" z historykami, kulturoznawcami i regionalistami, spacery przewodnickie “100 Metrów Historii” czy publikacje w prasie oraz videofelietony Muzealnego Detektywa – opiekuna IMG ze strony naszego Muzeum z pracowni edukacyjnej, poruszające między innymi tematykę ożywiania gwary jako części miejskiej kultury i lokalnej tożsamości. 

Działania realizowane w ramach „Interaktywnego Muzeum Gniezna 2021” otrzymały dofinansowanie z Programu EtnoPolska Narodowego Centrum Kultury.