Nasza oferta


"Gniezno. Stąd do przeszłości"

Zdjęcie ilustrujące artykuł: "Gniezno. Stąd do przeszłości"
 


Na wystawie prezentujemy historię Gniezna. Ale czynimy to nieco przewrotnie. Naszą opowieść zaczynamy od dnia dzisiejszego. Sygnalizując w formie osi czasu kolejne ważne daty i fakty z dziejów miasta, zachęcamy widzów, by cofali się w przeszłość aż do pradziejów. 

Tej opowieści towarzyszą oczywiście zabytki – odnoszące się zarówno do wielkich wydarzeń historycznych, jak i do codziennego życia gnieźnian sprzed lat, dekad, wieków. Zobaczyć więc można np. sztandar z okresu Powstania Wielkopolskiego czy topór katowski z XVI/XVII w. oraz wiele innych niezwykle interesujących zabytków. Animacje multimedialne pozwalają dodatkowo prześledzić, jak zmieniał się przez stulecia nie tylko układ ulic, ale również ukształtowanie terenu, na którym znajduje się miasto. Dzięki stereoskopom można z kolei spojrzeć w zupełnie inny sposób na widoki Gniezna z końca XIX i początku XX w. Wszystko to po to, by widz, który odwiedza Gniezno dzisiejsze, mógł „przenieść się” do jego przeszłości.

Wystawa zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w ramach projektu "Ochrona Dziedzictwa Kulturalnego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II".

Kurator:
Jakub Magrian (MPPP)

Współpraca:
dr Michał Bogacki (MPPP)
Łukasz Kaczmarek (MPPP)
dr Tomasz Janiak (MPPP)
Dariusz Stryniak (MPPP)

Pomoc techniczna:
Łucja Drzewiecka-Ranoszek (MPPP)

Aranżacja i opracowanie graficzne:
Twórcza 10

Realizacja:
Boltimor Drukarnia Sp. z o.o.
Zespół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie


wystawa stała


MIEJSCE:
Muzeum Początków Państwa Polskiego
TYP WYSTAWY:
WYSTAWA STAŁA
WSTĘP:
REZERWACJA:
61 426 46 41 w. 210
rezerwacje@muzeumgniezno.pl
"Gniezno. Stąd do przeszłości". Fot. D. Pietraszewski (MPPP)
"Gniezno. Stąd do przeszłości". Fot. D. Pietraszewski (MPPP)
"Gniezno. Stąd do przeszłości". Fot. D. Pietraszewski (MPPP)