Nasza oferta


"Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku"

Zdjęcie ilustrujące artykuł: "Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku"
Fot. Dariusz Pietraszewski, MPPP
 


„Sztukosłowiańskość” była wystawą poruszającą zagadnienia retrospektywy i współczesnych interpretacji słowiańskości w twórczości m.in. Wojciecha Gersona, Artura Grottgera, Witolda Pruszkowskiego, Włodzimierza Tetmajera, Ludwika Stasiaka, Zofii Stryjeńskiej, Mariana Wawrzenieckiego, Stanisława Jakubowskiego, Stefana Mrożewskiego, Franciszka Walczowskiego, Franciszka Frączka, Michała Byliny, Jerzego Przybyła, Hanny Doli czy Natalii Rex.

Obrzędy, zwyczaje, wierzenia, ludowość, kontakt z naturą, duchowość, magia i czary, bajeczna przeszłość, mitologia, legendy i podania, a może sceny historyczne z okresu pierwszych władców polskich – w czym przejawia się najdobitniej „słowiańskość” w sztuce i co znaczy, znaczyło przed dekadami i dzisiaj? Zainteresowanie słowiańskim dziedzictwem wzrosło w XIX wieku, jeszcze silniej nawiązanie do tradycji słowiańskich zarysowało się w polskiej sztuce u progu XX wieku, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie od kilkunastu lat widać ponowne ożywienie tej tematyki w sztukach plastycznych. Wiele z prezentowanych prac można było potraktować jako ilustracje (do dziejów, do legend, obyczajów ludowych), oddające indywidualny temperament twórców, postrzeganie słowiańskiej dawności, choć nie brak i aluzji do ówczesnej rzeczywistości. Ekspozycja obejmujmowała kilka pokoleń twórców, na wystawie znalazły się dzieła twórców konsekwentnie eksplorujących tę tematykę, w słowiańskich korzeniach widzący siłę dla swej sztuki, ale są też prace, które wiążemy ze słowiańskością poprzez obrazowanie natury, przyrody czy legendarnej przeszłości Polski. 
Na wystawie prezentowane były obrazy, rysunki, grafiki, także te zawarte w książkach – wypożyczone z wielu instytucji w kraju i ze zbiorów własnych – powstałe na przestrzeni ostatnich ponad 200 lat. Był to obszerny wybór, ale jednak wybór, który może stać się punktem wyjścia, inspiracją do własnych poszukiwań słowiańskości w sztukach plastycznych.

Za zaangażowanie w przygotowanie Wystawy i użyczenie dzieł dziękujemy:
Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni, Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu, Muzeum Śląskiemu w Katowicach, Muzeum Narodowemu w Kielcach, Muzeum Etnograficznemu im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Narodowemu w Krakowie, Zamkowi Królewskiemu na Wawelu, Muzeum Krakowa, Muzeum Okręgowemu w Lesznie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Mazowieckiemu w Płocku, Muzeum Narodowemu w Poznaniu, Muzeum Narodowemu w Szczecinie, Muzeum Okręgowemu w Toruniu, Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Narodowemu w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Narodowemu we Wrocławiu, a także Galerii BWA „U Jaksy” w Miechowie, Pani Hannie Doli, Pani Natalii Rex oraz Pani Jolancie Frączek-Burkackiej. 

Wystawa otwarta była w naszym Muzeum od 28 marca do 31 października 2021 r.

Organizator:
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Kurator:
Dariusz Stryniak (MPPP)

Współpraca:
Łukasz Narolski
oraz cały zespół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Projekty graficzne:
Maciej Zaborowski

Patronat medialny:
TVP Kultura
TVP 3 Poznań
Radio Poznań
Radio PLUS Gniezno
Kultura u podstaw
NiezlaSztuka.net
Slowianskosci.pl 


wystawa czasowa Sztukosłowiańskość


MIEJSCE:
Muzeum Początków Państwa Polskiego
TYP WYSTAWY:
WYSTAWA CZASOWA
WSTĘP:
REZERWACJA:
61 426 46 41 w. 210
rezerwacje@muzeumgniezno.pl

Fot. Dariusz Pietraszewski, MPPP
Fot. Dariusz Pietraszewski, MPPP
Fot. Dariusz Pietraszewski, MPPP
Fot. Dariusz Pietraszewski, MPPP
Fot. Dariusz Pietraszewski, MPPP

Dane kontaktowe

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno
t: 61 426 46 41
e: sekretariat@muzeumgniezno.pl

NIP: 784-10-10-561, REGON: 639755382

PKOBP Oddział 1 w Gnieźnie
PL 16 1020 4115 0000 9402 0004 0816

Wycieczki, zajęcia muzealne, zwiedzanie indywidualne:
t: 61 426 46 41 w. 210
e: rezerwacje@muzeumgniezno.pl


ZAJRZYJ DO NAS

   

Godziny otwarcia

od poniedziałku do niedzieli
od 9.00 do 18.00
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Piastoziemcy
Wczesneśredniowiecze