Wynik wyszukiwania

Naczynie typu Menkendorf, Gniezno, wczesne średniowiecze

Naczynie typu Menkendorf, Gniezno, wczesne średniowiecze

Opis
Wysokie smukłe naczynie typu Menkendorf, zdobione na powierzchni nieregularnym ornamentem poziomych dookolnych żłobków i linii falistych. Przedmiot znaleziony w osadzie na dawnym Jeziorze Świętym, podczas badań archeologicznych prowadzonych w 2008 r.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
Wczesne średniowiecze

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 20,0 cm; średnica brzegu: 15,7 cm; średnica brzuśća: 18,5 cm; średnica dna: 9,0cm.

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1139

Licencja otwarta
   
left
   
right