Wynik wyszukiwania

Naczynie typu Menkendorf, Gniezno, wczesne średniowiecze

Naczynie typu Menkendorf, Gniezno, wczesne średniowiecze

Opis
Wysokie, smukłe naczynie typu Menkendorf. Jest zdobione nierównymi rzędami odciskanych dołków. Przedmiot znaleziony w osadzie na dawnym Jeziorze Świętym, podczas badań archeologicznych prowadzonych w 2008 r.

Lokalizacja
Tarnowa, pow. wrzesiński, województwo wielkopolskie

Datowanie
Wczesne średniowiecze

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 27,0 cm; średnica brzegu: 21,0 cm; średnica brzuśca: 23,0 cm; średnica dna: 8,5cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1138

Licencja otwarta
   
left
   
right