Zobacz też


Katalog wystawy ”Gniezno. Miasto królów”

 


Opis

Katalog wystawy "Gniezno - miasto królów" organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie od 3 sierpnia 2012 roku do 16 grudnia 2012 roku. Celem wystawy było przedstawienie roli Gniezna - pierwszej stolicy Polski jako miejsca legitymizacji władzy monarszej, a zarazem – siedziby arcybiskupów, dysponujących wyłącznym przywilejem koronacji władców.
__________________________
Ilość stron: 220
Wymiar: A4
Okładka: miękka
ISBN: 978–83–61391–48-7
_________________________
Redakcja naukowa: Stanisław Pasiciel
Redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak, Magdalena Młynek-Fajfer i in.
_________________________
Spis treści
Przedmowy
s. 5-6 Józef Kowalczyk Prymas Polski, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
s. 7-8 Jacek Kowalski Prezydent Miasta Gniezna
s. 9 –12 Gerard Radecki Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego
Eseje
s. 13-28 Jerzy Strzelczyk Koronacje Pierwszych Piastów
s. 29-48 Jarosław Nikodem Wskrzeszenie Królestwa. Gnieźnieńskie koronacje Przemysława i Wacława II
s. 49-68 Tomasz Janiak Katedra gnieźnieńska -bazylika koronacyjna królów polskich
s. 69-84 Maciej Forycki, Maciej Michalski W blasku korony Bolesława Chrobrego. Tradycje gnieźnieńskich koronacji w okresie staropolskim
s. 85-104 ks. Michał Słomieniuk Koronacja królewska jako akt liturgiczny. Tekst źródłowy i komentarz
Katalog
s. 105-123 Fotografie
s. 124-195 Indeks katalogowy
_________________________
Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowieniaCena
17,00