Zobacz też


Zamówienia publiczne

2023-08-29

Zapytanie ofertowe dot. biegłego rewidenta

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok, zakończone sporządzeniem pisemnych opinii wraz z raportami (w dwóch egzemplarzach) w szczególności o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz wynik finansowy instytucji. W razie konieczności w ramach usługi należy wziąć pod uwagę udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2023 i 2024 rok celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Sprawozdanie dotyczy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, dla którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.2020-11-09

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Zagospodarowanie głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.2020-10-20

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Zagospodarowanie głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.2020-10-15

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Zagospodarowanie głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.