Zobacz też


Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 3

 


Opis

Trzeci tom Rocznika Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wydany w 2017 roku. Zawiera bogato ilustrowanw artykuły poruszające zróżnicowaną tematykę z zakresu archeologii, historii, historii sztuki oraz muzealnictwa i konserwacji zabytków. Obejmuje tematy od wczesnego średniowiecza w Gnieźnie i regionie po aktualną działalność Muzeum.
____________________________
Ilość stron: 346
Wymiar: 170×240 mm
Okładka: miękka
ISSN: 2450–6362
____________________________
redaktor naczelny wydawnictw muzealnych MPPP w Gnieźnie: dr Michał Bogacki
redaktor naczelny tomu: Tomasz Sawicki
redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak
____________________________
Spis treści
I STUDIA I MATERIAŁY
s. 6-39 Kamilla Waszczuk, Robert Prawniczak, Piotr Pachulski, Daniel Żychliński Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na gnieźnieńskim Targowisku (stan. 76)
s. 40-55 Łukasz Kaczmarek Gnieźnieńska ceramika ze starszych faz wczesnego średniowiecza – niektóre problemy badawcze
s. 56-67 Tomasz Sawicki Wczesnośredniowieczny sierp składany z Gniezna – Jeziora Świętego
s. 68-107 Tomasz Janiak Sztukateria gipsowa w romańskiej katedrze w Gnieźnie (XII wiek)
s.108-153 Monika Purol-Wierzbicka Średniowieczne i nowożytne wyroby drewniane z badań powojennych w Gnieźnie
s. 154-171 Jakub Magrian Obiekty architektoniczne na gnieźnieńskiej Górze Lecha w świetle XVII-wiecznych źródeł historycznych
s. 172-187 Elżbieta Urbaniak Nauczanie i jego organizacja w szkołach parafialnych w archidiakonacie gnieźnieńskim w drugiej połowie XVIII i początkach XIX wieku
s. 188-207 Elżbieta Kowalska Winiety gnieźnieńskich zakładów fotograficznych działających w latach 1856–1919 w zbiorze Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
s. 206-265 Wanda Dolska Przeżycia gnieźnianki. Czas wojny (wrzesień 1939 – maj 1945)
II DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM
s. 266-281 Waldemar Szczucki Dziedzictwo i tożsamość
s. 282-295 Lidia Piotrowska-Cześnik Okiem konserwatora muzealnego. Konserwacja zabytków ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w latach 2010–2017
s. 296-317 Magda Robaszkiewicz O projekcie „Życie 1000 lat temu. Żywe Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”
s. 318-329 Dariusz Stryniak „Piastów malowane dzieje” – punkt widzenia muzealnika
s. 330-339 Józef Dobosz Uwagi do artykułu Gerarda Labudy „Gniezno stolicą wczesnopiastowskiego państwa polskiego”
s. 340 In memoriam: Stanisław Pasiciel (1941–2017)
____________________________
Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia
____________________________
Zapoznaj się z całym cyklem!
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 4
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 2
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 1Cena
40,00